Registre d’entrada i eixida…

Creació del PROP-Centre i supressió del PROP-Miquelet

RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2015, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, per la qual se suprimix el PROP-Miquelet i es crea el PROP-Centre, d'acord amb el Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell (DOCV 7514, 28/04/15).

prop-miquelet prop-centre prop
PDF

Regulació de l’atenció a la ciutadania i del registre d’entrada

DECRET 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat (DOCV 7406, 19/11/14).

registre d'entrada decret atenció a la ciutadania 2014
PDF

Decret pel qual es regulen les queixes i els suggeriments en l’àmbit GV

DECRET 165/2006, de 3 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les queixes i els suggeriments en l’àmbit de l’administració i les organitzacions de la Generalitat (DOGV 5382, 07/11/06).

suggeriments queixes dogv decret 2006
PDF

Instrucció sobre el Registre de Personal dels títols, diplomes i idiomes del personal (2005)

Instrucció de 15 de juny de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, sobre l'anotació al Registre de Personal dels títols, diplomes i idiomes corresponents al personal al servici del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV 5041, 04/07/05).

títols registre personal instrucció idiomes diplomes 2005
PDF

Creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i regulació de les notificacions telemàtiques GV

DECRET 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat (DOGV 4694, 18/02/04).

regulació registre telemàtic dogv decret comunicacions 2004
PDF

Decret d’aprovació la Carta del Ciutadà de la CV i es regulen les cartes de servei a la GV

DECRET 191/2001, de 18 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova la Carta del Ciutadà de la Comunitat Valenciana i es regulen les cartes de serveis a la Generalitat Valenciana (DOGV 4156, 27/12/01).

generalitat dogv decret cartes de servei carta del ciutadà
PDF

Ordre per la qual es crea el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal denominat HUMAN1

ORDRE de 23 d'octubre de 1998, del conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es crea el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal denominat HUMAN1 (DOGV 3376, 19/11/98).

personal ordre human1 fitxer automatitzat dogv dades 1998
PDF

Instrucció sobre el Registre de Personal dels títols, diplomes i idiomes del personal de la GV

Instrucció de 15 de juny de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, sobre l'anotació al Registre de Personal dels títols, diplomes i idiomes corresponents al personal al servici del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV 5041, 04/07/05).

títols registre de personal personal instrucció idiomes generalitat diplomes 2005
PDF