Registre d’entrada i eixida…

Creació del PROP-Centre i supressió del PROP-Miquelet

RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2015, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, per la qual se suprimix el PROP-Miquelet i es crea el PROP-Centre, d'acord amb el Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell (DOCV 7514, 28/04/15).

PDF

Regulació de l’atenció a la ciutadania i del registre d’entrada

DECRET 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat (DOCV 7406, 19/11/14).

PDF

Decret pel qual es regulen les queixes i els suggeriments en l’àmbit GV

DECRET 165/2006, de 3 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les queixes i els suggeriments en l’àmbit de l’administració i les organitzacions de la Generalitat (DOGV 5382, 07/11/06).

PDF

Instrucció sobre el Registre de Personal dels títols, diplomes i idiomes del personal (2005)

Instrucció de 15 de juny de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, sobre l'anotació al Registre de Personal dels títols, diplomes i idiomes corresponents al personal al servici del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV 5041, 04/07/05).

PDF

Creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i regulació de les notificacions telemàtiques GV

DECRET 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat (DOGV 4694, 18/02/04).

PDF

Decret d’aprovació la Carta del Ciutadà de la CV i es regulen les cartes de servei a la GV

DECRET 191/2001, de 18 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova la Carta del Ciutadà de la Comunitat Valenciana i es regulen les cartes de serveis a la Generalitat Valenciana (DOGV 4156, 27/12/01).

PDF

Ordre per la qual es crea el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal denominat HUMAN1

ORDRE de 23 d'octubre de 1998, del conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es crea el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal denominat HUMAN1 (DOGV 3376, 19/11/98).

PDF

Instrucció sobre el Registre de Personal dels títols, diplomes i idiomes del personal de la GV

Instrucció de 15 de juny de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, sobre l'anotació al Registre de Personal dels títols, diplomes i idiomes corresponents al personal al servici del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV 5041, 04/07/05).

PDF