Parc mòbil de la GV

Modificació del Decret pel qual es regula el parc mòbil del Govern Valencià

DECRET 35/2006, de 24 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 106/2000, de 18 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula el parc mòbil del Consell de la Generalitat i la seua administració (DOGV 5230, 30/03/06).

PDF

Ordre de desplegament del decret sobre el parc mòbil de GV

ORDRE de 30 de desembre de 2000, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es desplega el Decret número 106/2000, de 18 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula el Parc Mòbil del Govern Valencià i la seua administració (DOGV 3920, 18/01/01).

PDF

Decret pel qual es regula el parc mòbil del Govern Valencià i la seua administració

DECRET 106/2000, de 18 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula el parc mòbil del Govern Valencià i la seua administració (DOGV 3802, 27/07/00).

PDF