Borses de millora d’ocupació

Correcció d’errades sobre la provisió temporal de llocs de treball pel sistema de millora d’ocupació

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre de 19 de juliol de 2002, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, sobre la provisió temporal de llocs de treball de l’administració del Govern Valencià pel sistema de millora d’ocupació (DOCV 4342, 24/09/02).

PDF

Provisió temporal de llocs de treball de l’administració pel sistema de millora de llocs de treball

ORDRE de 19 de juliol de 2002, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, sobre la provisió temporal de llocs de treball de l’administració del Govern Valencià pel sistema de millora d’ocupació (DOCV 4299, 24/07/02).

PDF