Relació de llocs de treball

Integració en els cossos, escales i agrupació professional funcionarial

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2023, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, d'integració en els cossos, escales i agrupació professional funcionarial de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9639, 14/07/23).

PDF

Actualització de 29-04-2023 de les relacions de llocs de treball GV

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2023, de la consellera de Justícia, Interior, i Administració Pública, per la qual s'actualitzen les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de l'Administració de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i el personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública, publicades mitjançant Resolució de 19 d'abril de 2023 (DOGV 9580, 21.04.23), i de correcció d'errors d'aquesta (DOGV 9609, 02/06/23).

PDF

S’aproven les modificacions introduïdes per aquesta resolució respecte de l’última publicació de les relacions de llocs de treball de 23 de desembre de 2022

RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2023, de la consellera de Justícia, Interior, i Administració Pública, per la qual s'ordena publicar les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de l'Administració de la Generalitat , així com dels organismes i entitats els llocs de treball i el personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública, i s'aproven les modificacions introduïdes per aquesta resolució respecte de l'última publicació de les relacions de llocs de treball de 23 de desembre de 2022 (DOGV 9580, 21/04/23).

PDF

S’adapta la classificació dels llocs de treball de l’Administració de la Generalitat a la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Funció Pública Valenciana

RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior, i Administració Pública, per la qual s'adapta la classificació dels llocs de treball de l'Administració de la Generalitat a la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana, i per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de l'Administració de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i el personal de les quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV 9500, 29/12/22).

PDF

Actualització de 14-11-2022 de les relacions de llocs de treball GV

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior, i Administració Pública, per la qual s'actualitzen les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i el personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública, aprovades i publicades mitjançant la Resolució de 12 de maig de 2021 (DOGV 9476, 23/11/22).

PDF

Correcció d’errades: s’actualitzen les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 9 de març de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'actualitzen les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i el personal de les quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública, aprovades i publicades mitjançant la Resolució de 12 de maig de 2021 (DOGV 9315, 07/04/22).

PDF

Actualització de 09-03-2022 de les relacions de llocs de treball GV

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2022, de la consellera de Justícia, Interior, i Administració Pública, per la qual s'actualitzen les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i el personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública, aprovades i publicades mitjançant la Resolució de 12 de maig de 2021 (DOGV 9295, 10/03/22).

PDF

Correcció d’errades: actualitzen les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat

RESOLUCIÓ de correcció d'errades de la Resolució de 17 de novembre de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'actualitzen les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i de les entitats els llocs de treball i el personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública, aprovades i publicades mitjançant la Resolució de 12 de maig de 2021 (DOGV 9229, 03/12/21).

PDF

Actualització 17-11-2021 de la relació de llocs de treball GV

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'actualitzen les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i el personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública, aprovades i publicades mitjançant la Resolució de 12 de maig de 2021 (DOGV 9219, 19/11/21).

PDF

Llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2021, de la consellera de Justícia, Interior, i Administració Pública, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats, els llocs de treball i el personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV 9083, 13/05/21).

PDF

Llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 12 de març de 2021, de la consellera de Justícia, Interior, i Administració Pública, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i el personal de les quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV 9041, 15/03/21).

PDF

Llocs de treball de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, i Conselleria d’Educació, Cultura i Esport: correcció d’errades

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de novembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'actualitzen les relacions de llocs de treball de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV 8962, 27/11/20).

PDF

Actualització 17-11-2020 de la relació de llocs de treball GV

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior, i Administració Pública, per la qual s'actualitzen les relacions de llocs de treball de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, aprovades i publicades mitjançant la Resolució de 13 d'octubre de 2020 (DOGV 8956, 19/11/20).

PDF

Llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 13 d'octubre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior, i Administració Pública, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i el personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV 8927, 16/10/20).

PDF

Correcció d’errades

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2020, de correcció d'errades de la Resolució de 13 de març de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats amb els llocs de treball i el personal gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV 8849, 03/07/20).

PDF

Relació de llocs de treball de la Generalitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 13 de marc de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV 8777, 31/03/20).

PDF

Correcció Llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 de desembre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes públics els llocs de treball i personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV 8545, 10/05/19).

PDF

Llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes públics els llocs de treball i personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV 8456, 03/01/19).

PDF

Llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes públics els llocs de treball i personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV 8388, 21/09/18).

PDF

Llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 19 d'octubre de 2017, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV 8155, 24/10/17).

PDF

Actualització 10-11-2016 de la relació de llocs de treball GV

RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2016, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'actualitzen les relacions de llocs de treball aprovades i publicades mitjançant la Resolució de 18 de maig de 2016, de la Presidència de la Generalitat i de les conselleries, així com dels organismes i entitats gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV 7917, 15/11/16).

PDF

Relació de llocs de treball de la Generalitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2016, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'aprova les relacions de llocs de treball de la Presidència de la Generalitat i de les conselleries, així com dels organismes i entitats gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOCV 7790, 25/05/16).

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 de maig de 2016, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball de la Presidència de la Generalitat i de les conselleries, així com dels organismes i entitats gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOCV 7817, 29/06/16).

PDF