Llei de llibertat sindical

Llei de llibertat sindical

LLEI ORGÀNICA 11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat Sindical (B.O.E. nº 189, 8 d’agost de 1985).

llibertat sindical llei boe 1985
PDF