Llei de llibertat sindical

Llei de llibertat sindical

LLEI ORGÀNICA 11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat Sindical (BOE 189, 08/08/85).

PDF