Seguretat Social

Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social

REIAL DECRET LEGISLATIU 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social (B.O.E. nº 154, 29 de juny de 1994).

text refós seguretat social reial decret llei general boe 1994
PDF