Reforma de la funció pública

Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública

LLEI 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública (B.O.E. nº 185, 3 d’agost de 1984).

reforma mesures llei funció pública boe 1984
PDF