Permisos a eleccions

Permís per a exercir el dret al vot 2016

ORDRE 5/2016, de 30 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es regula el permís dels treballadors i treballadores a fi de poder exercir el dret al vot en les eleccions del dia 26 de juny de 2016 (DOCV 7798, 06/06/16).

PDF

Ordre de permís per a votar els treballadors

ORDRE 9/2015, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es regula el permís dels treballadors a fi de poder exercir el dret al vot en les eleccions del dia 20 de desembre de 2015 (DOCV 7668, 30/11/15).

PDF

Permís dels treballadors per a exercir el dret al vot

ORDE 4/2015, de 20 d'abril, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es regula el permís dels treballadors a fi de poder exercir el dret al vot en les eleccions del dia 24 de maig de 2015 (DOCV 7510, 22/04/15).

PDF

Ordre per la que es regula la concessió de permisos al personal que es presente a les eleccions

ORDRE 10/2011, de 21 de març, de la Conselleria de Justícia, i Administracions Públiques, per la que es regula la concessió de permisos al personal que es presente com a candidata o candidat en les eleccions a les corts valencianes, en les eleccions locals o eleccions a entitats locals menors (DOCV 6493, 01/04/11).

PDF

Normes per a facilitar el dret al vot en les eleccions locals i autonòmiques 2011

ORDRE 8/2011, de 30 de març, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es dicten normes per a facilitar el dret al vot en les eleccions locals i autonòmiques, que tindran lloc el dia 22 de maig de 2011, als treballadors per compte d'altri que en esta data no gaudisquen de descans setmanal (DOCV 6493, 01/04/11).

PDF