Eleccions sindicals

Models oficials normalitzats, obligatoris en els processos electorals

ORDRE 6/2015, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'establixen els models oficials normalitzats, obligatoris en els processos electorals dels òrgans de representació dels treballadors i les treballadoras en les empreses ubicades a la Comunitat Valenciana, així com del personal del sector públic de la Generalitat i de les diferents administracions i institucions públiques de la Comunitat Valenciana (DOCV 7652, 06/11/15).

ordre models normalitzats eleccions sindicals
PDF

Normes per a les elecciones sindicals del personal de l’Administració de la Generalitat

ORDRE 20/2014, de 28 de novembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'establixen les normes que han de regir els processos d'eleccions a òrgans de representació del personal al servici de l'Administració de la Generalitat (DOCV 7415, 02/12/14).

normativa electoral eleccions sindicals base legal 2014
PDF