Indemnitzacions

Indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris

DECRET 95/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris (DOCV 7299, 19/06/14).

indemnitzacions gratificacions decret 2014
PDF

Decret que modifica el decret sobre indemnitzacions

DECRET 64/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris (DOCV 6531, 30/05/11).

serveix extraordinaris modificació indemnitzacions gratificacions decret 2011
PDF

Ordre que desplega el decret sobre indemnitzacions

ORDRE de 23 de juliol de 1998, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es desplega el Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris (D.O.G.V. nº 3330, 15 de setembre de 1998).

serveis extraordinaris ordre indemnitzacions gratificacions 1998
PDF

Decret sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris

DECRET 24/1997, d’11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris (D.O.G.V. nº 2931, 17 de febrer de 1997).

serveis extraordinaris indemnitzacions gratificacions govern valencià dogv decret 1997
PDF