Indemnitzacions

Decret que modifica el decret sobre indemnitzacions

DECRET 7/2023, de 27 de gener, del Consell, pel qual es modifica l'annex del Decret 24/1997, d'11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó de servei i gratificacions per serveis extraordinaris (DOGV 9524, 01/02/23).

PDF

Decret que modifica el decret sobre indemnitzacions

DECRET 95/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris (DOCV 7299, 19/06/14).

PDF

Decret que modifica el decret sobre indemnitzacions

DECRET 64/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris (DOCV 6531, 30/05/11).

PDF

Ordre que desplega el decret sobre indemnitzacions

ORDRE de 23 de juliol de 1998, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es desplega el Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris (DOGV 3330, 15/09/98).

PDF

Decret sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris

DECRET 24/1997, d’11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris (DOGV 2931, 17/02/97).

PDF