Serveis previs

Reconeixement de Serveis Previs en l’Administració Pública

LLEI 70/1978, de 26 de desembre, de Reconeixement de Serveis Previs en l'Administració Pública (BOE 9, 10/01/79).

PDF