Serveis previs

Reconeixement de Serveis Previs en l’Administració Pública

LLEI 70/1978, de 26 de desembre, de Reconeixement de Serveis Previs en l'Administració Pública (B.O.E. nº 9, 10 de gener de 1979)

serveis previs reconeixement llei boe administració 1979
PDF