Interventors i auditors

Decret de modificació del Reglament del Cos Superior d’Interventors i Auditors

DECRET 113/2020, de 4 de setembre, del Consell, de modificació del Decret 72/2005, de 8 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament del cos superior d'interventors i auditors de la Generalitat (DOGV 8900, 08/09/20).

PDF

Reglament del cos superior d’interventors i auditors de la GV

DECRET 29/2016, de 16 de març, del Consell, pel qual es modifica el Reglament del Cos Superior d'Interventors i Auditors de la Generalitat, aprovat per mitjà del Decret 72/2005, de 8 d'abril, del Consell (DOCV 7748, 29/03/16).

PDF

Decret de modificació del Reglament del Cos Superior d’Interventors i Auditors

DECRET 196/2011, de 23 de desembre, del Consell, de modificació del Decret 72/2005, de 8 d'abril, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament del Cos Superior d'Interventors i Auditors de la Generalitat (DOCV 6678, 26/12/11).

PDF

Decret sobre Reglament del Cos Superior d’Interventors i Auditors de la Generalitat

DECRET 72/2005, de 8 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament del Cos Superior d’Interventors i Auditors de la Generalitat (DOGV 4983, 12/04/05).

PDF