Sistema retributiu

Decret de modificació de reordenació del sistema retributiu

DECRET 34/2006, de 24 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 99/1995, de 16 de maig, del Consell de la Generalitat, de reordenació del sistema retributiu corresponent al personal al servei de l’administració del Consell de la Generalitat i de les entitats autònomes que en depenen (DOGV 5227, 27/03/06).

PDF

Decret reordena el sistema retributiu del personal al servei del Consell

DECRET 99/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual es reordena el sistema retributiu corresponent al personal al servei de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana i de les entitats autònomes que en depenen (DOGV 2517, 29/05/95).

PDF