Llei d’hisenda pública

Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana

DECRET LEGISLATIU de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana (DOGV 1588, 17/07/91).

PDF