General de Sanitat

Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat

LLEI 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat (B.O.E. nº 101, 29 d’abril de 1986).

sanitat llei boe 1986
PDF