Funció Pública Valenciana

Modificació de la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana

DECRET LLEI 12/2022, de 23 de setembre, del Consell, pel qual es modifica la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana (DOGV 9435, 26/09/22).

PDF

Llei de la Funció Pública Valenciana

LLEI 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana (DOGV 9065, 20/04/21).

PDF