Funció Pública Valenciana

Llei de la Funció Pública Valenciana

LLEI 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana (DOGV 9065, 20/04/21).

PDF