Funció Pública Valenciana

Llei de modificación de la llei d’ordenació i gesteó de la Funció Pública

LLEI 11/2017, de 19 de maig, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/2010, de 9 de juny, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana (DOGV 8050, 29/05/17).

PDF

Llei de la Funció Pública Valenciana

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

ordenació llei gestió generalitat funció pública 2010
PDF